Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
Övriga uppgifter
Välj verksamheter*
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltPojkarFlickor
-7
7-18
18-
Adresser
Webb-kontakt 1) (Frivillig registrering)
Underskrift kontaktperson
..................................................................
1) Denna adress (Webb-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Kontaktperson (Frivillig registrering)
Ordförande (Frivillig registrering)
Sekreterare (Frivillig registrering)
Kassör (Frivillig registrering)
Lotteriföreståndare 1 (Frivillig registrering)
Revisor 1 (Frivillig registrering)
Revisor 2 (Frivillig registrering)
Bokare/fel (Frivillig registrering)
Lotteriföreståndare 2 (Frivillig registrering)
v.ordf (Frivillig registrering)
Ledamot  (Frivillig registrering)
Ledamot  (Frivillig registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Sune Hamrin på telefon 08-520 684 05.